Kdo je Naděžda Chrobáková

Mgr. & MgA. Naděžda Chrobáková vystudovala obor sólový zpěv na umělecko-pedagogické katedře Ostravské Univerzity a poté na AMU v Praze ve třídě doc. Magdalény Hajóssyové.
V průběhu studia se několikrát zúčastnila pěveckých interpretačních kurzů, kde ji vyučoval např. Peter Mikuláš, Gabriela Beňačková, M. Blahušiaková, M. Hajóssyová nebo Peter Dvorský.

V roce 1998 získala 1. místo v mezinárodní soutěži The Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýně.

» více o mně

Copyright © 2022 – Všechna práva vyhrazena.

by Martin Bugner