O mně

Naděžda Chrobáková Mgr. & MgA. Naděžda Chrobáková vystudovala obor sólový zpěv na umělecko-pedagogické katedře Ostravské Univerzity a poté na AMU v Praze ve třídě doc. Magdalény Hajóssyové.
V průběhu studia se několikrát zúčastnila pěveckých interpretačních kurzů, kde ji vyučoval např. Peter Mikuláš, Gabriela Beňačková, M. Blahušiaková, M. Hajóssyová nebo Peter Dvorský.
V roce 1998 získala 1. místo v mezinárodní soutěži The Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýně.

Mezi její jevištní zkušenosti patří nastudování role Helgy ze stejnojmenné opery Z. Fibicha v koprodukci HAMU a Městského divadla v Ústí nad Labem, opakované hostování ve Státní Opeře v Praze v roli Mrs. Grose v opeře B. Brittena „The Turn of The Screw“ (rež. Jiří Nekvasil); part Lidunky z Blodkovy opery „V studni“ v divadle Inspirace (HAMU); nastudování role Marie v „Hrách o Marii“ B.  Martinů, jejichž představení proběhla v Městském divadle v Ústí nad Labem a Národním Divadle v Praze. N. Chrobáková vystoupila také v roli Belindy a První čarodějnice v koncertním provedení opery H. Purcella „Dido a Aeneas“ a ztvárnila komickou roli Trescy v jednoaktové opeře J. J. Fišera „Drndy“ (HAMU, divadlo Disk).
V letech 2002 a 2003 účinkovala v roli Saffi v operetě J. Strausse „Cikánský baron“, a v letech 2005 a 2006 hostovala v Divadle A. Dvořáka v Ostravě v roli Lenio v Řeckých pašijích B. Martinů.

V současné době se Naděžda Chrobáková věnuje pravidelné koncertní činnosti převážně v Praze, ale i v jiných městech České republiky.
Její repertoár je rozmanitý: pohybuje se od období baroka až po současnost, a obsahuje jak operní, tak písňovou a oratorní literaturu. Mezi hudební formace, se kterými měla možnost spolupracovat, patří například komorní orchestr Consonanza di Praga, Far Musica, Pražské Mozartovo Trio, Filharmonie Hradec Králové a orchestr ČVUT, s nímž absolvovala koncertní vystoupení v Hamburku.
Je pravidelnou sólistkou pěveckého sboru SUDOP, a účinkuje nejčastěji se souborem Czech Collegium, Gli Archi di Praga, Duo Eco a souborem Piccolo Coro a Piccola Orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška, s nímž měla tu čest zazpívat sopránový part v Requiem Jana Hanuše ve světové premiéře v roce 2009 v Dvořákově síni v Rudolfinu v Praze, sopránový part v Orffově Carmina Burana, a dále nastudovat řadu zajímavých děl převážně barokní literatury.

Copyright © 2022 – Všechna práva vyhrazena.

by Martin Bugner